Ledenadministratie

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni het daaropvolgende jaar (gelijk aan een seizoen). Hier kunt u de contributies vinden die S.V. Ommoord bij haar leden in rekening brengt. De contributie wordt in augustus gefactureerd en dient binnen 21 dagen na factuurdatum volledig betaald te zijn. Eventueel is het mogelijk om, na overleg, in termijnen te betalen.

Voor verdere informatie en regels betreffende contributie wordt verwezen naar het Contributie en boete reglement.

Aanmelden als lid
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden in het clubgebouw op donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Leden welke de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, moeten te allen tijde vertegenwoordigd worden door een ouder/verzorger. Bij inschrijving is eenmalig EUR 15 verschuldigd. Via deze link kunt u alvast het inschrijfformulier downloaden, via de computer graag invullen zodat er geen misverstand kan ontstaan, het document printen, ondertekenen en inleveren bij de kantine op donderdagavond vanaf 19:00 uur bij de ledenadministrateur. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze ledenadministratie via ladm@svommoord.nl. Voor elk (nieuw) lid geldt het contributie en boete reglement.

Inning van de contributie
S.V. Ommoord heeft de inning van de contributies en boetes uitbesteed aan ClubCollect. Dit is een online betaalplatform voor clubs en verenigingen. Via deze organisatie zullen de facturen digitaal verstuurd worden. U krijgt een persoonlijke ClubCollect betaalpagina. Via deze pagina kunt u betalen via IDEAL of via het afgeven van een automatische incasso. De contributie is in augustus volledig verschuldigd. ClubCollect biedt u de mogelijkheid tot gespreid betalen. Hiervoor geldt maximaal 4 maal een termijn van 30 dagen. ClubCollect zal hiervoor een kleine extra vergoeding (bovenop de verschuldigde contributie) in rekening brengen. Facturen welke na de eerste helft van een seizoen (na 1 januari) worden verstuurd, dienen binnen de gestelde betalingstermijn in keer voldaan te worden. De mogelijkheid van gespreid betalen is hierbij niet mogelijk. Meer informatie betreffende de werkwijze en het privacy beleid kunt u vinden op de website van ClubCollect.

Jeugd Sport Fonds  (JSF) 
Het Jeugd Sport Fonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet voldoende financiële middelen aanwezig zijn om lid te worden van een sportvereniging. JSF betaalt voor deze jeugd de contributie en/of benodigde sportattributen. Ook bij S.V. Ommoord is het mogelijk om gebruik te maken van JSF. Ouders of verzorgers dienen wel zelf in actie te komen om een aanvraag bij JSF in te dienen. Gezien de ruime doorlooptijd van een aanvraag is het zeer wenselijk om dit al ruim op tijd voor het seizoen te regelen.

Meer informatie over hoe u deze aanvraag kunt indienen vindt u op de website van het Jeugdsportfonds of kunt u opvragen bij onze ledenadministratie (ladm@svommoord.nl).

Uitschrijven als lid
Leden welke zich wensen uit te schrijven als lid van S.V. Ommoord kunnen dit alleen schriftelijk doen via de ledenadministratie. Dit kan zijn per brief of per email. Alle overige soorten van berichtgevingen worden niet erkend en kunnen dus niet in behandeling worden genomen. Uitschrijven als lid dient u te doen uiterlijk voor 15 juni, anders wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd voor het gehele volgende seizoen.