Lid worden?

Aanmelden als lid 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden in de kantine van S.V. Ommoord op donderdagavond tussen 19.00 tot 20.30 uur. Leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, moeten te allen tijde vertegenwoordigd worden door een ouder/verzorger. Bij inschrijving is eenmalig EUR 15,00 verschuldigd.  Hier vindt u een overzicht van de contributies voor het lopende seizoen. Via deze link kunt u alvast het inschrijfformulier downloaden. Wij verzoeken u dit formulier via de computer in te vullen, het document te printen, te ondertekenen en in te leveren op donderdagavond in de kantine van S.V. Ommoord bij de ledenadministrateur. Mocht u niet in staat zijn het formulier te downloaden en/of te printen dan kan de ledenadministrateur dit voor u verzorgen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze ledenadministratie via ladm@svommoord.nl. Voor elk (nieuw) lid geldt het Contributie en boetes Reglement.


Lid worden?