Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 november 2018!

24 Oct 2018

Algemene Leden Vergadering (ALV)

 

Op donderdagavond 22 november 2018 zal de eerstvolgende ALV plaatsvinden in de kantine van S.V. Ommoord. Aanvang 20.00 uur. Deze vergadering is voor leden en ouders/verzorgers van jeugdleden.

Hieronder treft u de agenda.

 

Onder punt 8 kunt u lezen dat er verkiezingen zijn voor Team Algemeen. De termijn van de penningmeester is afgelopen (Erwin Rijsdijk stelt zich herkiesbaar) en de functie van voorzitter is vacant. Kandidaten voor beide functies kunnen zich tot 15 november a.s. melden bij onze secretaris Pieter de Groot (secretaris@svommoord.nl)

 

1.         Opening

2.         Ingekomen stukken

3.         Verslag vorige ALV d.d. 12 oktober 2017

4.         Update stand van zaken

5.         Financieel verslag seizoen 2017 - 2018

6.         Verklaring kascontrolecommissie

7.         Pauze

8.         Verkiezing Team Algemeen

9.         Doelstellingen voor de komende 3 jaar

10.       Begroting seizoen 2018 -2019

11        Contributie

12.       Verkiezing leden kascontrole- en arbitragecommissie  

13.       Rondvraag en sluiting

 

 

Tot 22 november!

 

Team Algemeen

Terug naar het overzicht