Algemene Ledenvergadering weer verzet, vragen mogelijk via e-mail

19 Feb 2021

Jaarlijks dient onze vereniging, in overeenstemming met artikel 16 van onze statuten, minimaal éen Algemene Ledenvergadering (ALV) te beleggen binnen 6 maanden na afloop van een seizoen (eindigend op 30 juni). Hierin worden vaste onderwerpen zoals financiële verantwoording, begroting voor de komende periode, verslag van lopende zaken en projecten en plannen voor de toekomst besproken. Normaal wordt deze ALV gehouden in de maand oktober. Wegens de Corona crisis is onze kantine sinds eind september vorig jaar gesloten. Hierdoor waren wij genoodzaakt om de ALV al een aantal keren uit te stellen. 

Omdat er nog geen zicht is wanneer onze kantine weer wel volledig open mag, hebben we het besluit genomen om de ALV nu te verzetten naar oktober 2021. Een digitale ALV vinden wij geen goed alternatief omdat dan onzeker is of iedereen die wil deelnemen dat ook kan. E.e.a. mogelijk als het gevolg van technische beperkingen. Wij zullen in oktober verantwoording afleggen aan de leden van S.V. Ommoord over de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021. 

Uiteraard realiseren wij ons dat dit besluit tegen onze statuten in gaat, maar bijzondere tijden vergen soms bijzonder besluiten. Alhoewel wij proberen onze leden zo goed mogelijk te informeren kunnen wij ons voorstellen dat er (ouders van jeugd-) leden zijn die niet tot oktober kunnen wachten en een dringende vraag hebben. Daarom stellen wij iedereen in de gelegenheid vragen tot 12 maart kenbaar te maken via e-mailadres secretaris@svommoord.nl. Wij zullen alle vragen zo goed mogelijk op korte termijn beantwoorden.

Namens bestuur S.V. Ommoord,

 

Erwin Rijsdijk

 

Terug naar het overzicht