Bericht uit de bestuurskamer!

24 Apr 2019

Uit de bestuurskamer 

Projecten
Op dit moment wordt er, in projectgroepen, achter de schermen hard gewerkt aan de drie doelstellingen die wij op de ALV hebben geformuleerd. Te weten:
• Toekomstbestendig vrijwilligersbeleid
• Digitalisering en communicatie
• Onderhoud en verbouwing van complex en opstallen
De laatste projectgroep is op dit moment met de voorbereidingen bezig voor de klus- en schoonmaak dag op 19 mei a.s. (zie ook hieronder) Daarnaast zullen zij op korte termijn naar buiten komen met de grote plannen welke deze zomer op de rol staan.
De overige projectteams moeten we nog even laten broeden. Zij zullen hun plannen communiceren, zodra ze gereed zijn.

Vrijwilligers
Zoals bij iedere organisatie, zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Gelukkig lukt dat tot nu toe aardig, maar wij zouden graag zien dat er nog meer bij komen.
Zeker bij de hieronder genoemde activiteiten zijn wij op zoek naar extra hulp.

Wilt u meehelpen of wilt u meer informatie? 
Dan verzoek ik u dit aan te geven aan bestuursleden of via meedoen@svommoord.nl .

Data 
19 mei 2019                  Klus- en schoonmaak dag 
24 mei 2019 (’s avonds) Opening Dutch Soccer Youth Cup bij S.V. Ommoord
25 en 26 mei 2019         Internationaal jeugdtoernooi
6 juli 2019                    Klus- en schoonmaak dag 

Namens team Algemeen,
Erwin Rijsdijk
Penningmeester

Terug naar het overzicht