Bericht van de ledenadministratie 2019-2020

25 May 2020

Beste leden,

Het seizoen 2019 -2020 is door de Corona-crisis helaas een beetje in mineur geëindigd, we kijken daarom alweer uit naar het nieuwe seizoen en hopen dat jullie dit ook doen. Indien je je toch uit wil schrijven bij onze vereniging, wat wij betreuren, dan geven we hier nog even de spelregels aan:
• In verband met het Corona virus, en met daardoor de onzekerheid of we naast trainen
wel wedstrijden kunnen spelen, verplaatsen we de uiterste uitschrijfdatum van 15 juni naar 15 augustus.
Het lidmaatschap loopt in het seizoen 2020 -2021 wel vanaf 1 juli t/m 30 juni 2021.
• Voor leden die zich willen laten overschrijven naar een andere vereniging geldt dat dit
uiterlijk voor 15 juni a.s. moet zijn afgerond.
• Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren via een e-mail naar ladm@svommoord.nl of door middel van een aangetekende brief (S.V. Ommoord, Postbus 85117, 3009 MC Rotterdam).

Alle overige soorten van berichtgeving (zoals b.v. een mondelinge opzegging via een trainer/leider) worden niet erkend en worden dus ook niet in behandeling genomen.  
In alle overige gevallen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Voor de het volledige contributiereglement verwijzen wij u graag naar https://www.svommoord.nl/ledenadministratie/

Terug naar het overzicht