Bericht van de Ledenadministratie

14 Jun 2019

We naderen het einde van het voetbalseizoen 2018-2019 en we hopen dat iedereen het als leuk heeft ervaren!

We kijken alweer uit naar het volgende seizoen en hopen vanzelfsprekend dat jullie dit ook doen. 

Mocht je of je zoon/dochter onze club -onverhoopt- toch in de zomer willen verlaten, verzoeken wij je dit voor 15 juni a.s. aan ons kenbaar te maken; anders wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Hierdoor blijft ook contributie verschuldigd voor het gehele volgende seizoen (dit volgens ons contributiereglement: www.svommoord.nl/files/contributie-en-boete-reglement-sv-ommoord). 
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren via een e-mail naar ladm@svommoord.nl of door middel van een aangetekende brief. Alle overige soorten van berichtgeving (zoals b.v. een mondelinge opzegging via een trainer/leider) worden niet erkend en dus ook niet in behandeling genomen.  

Een hele fijne zomer gewenst en graag tot volgend seizoen! 

Terug naar het overzicht