Contributie niet betaald? – Binnenkort geschorst en vordering naar incassobureau

11 Oct 2020

Contributiefacturen welke op 18 augustus en 1 september zijn verzonden, zijn inmiddels vervallen. Helaas zijn er nog (ouders van jeugd-) leden die de contributie niet hebben betaald of een machtiging hebben afgegeven voor termijnbetalingen. Dit weekend is de allerlaatste herinnering verzonden naar deze leden. Wanneer dan nog geen betaling of machtiging is ontvangen binnen de gestelde termijn, zijn wij helaas genoodzaakt deze leden te schorsen voor trainingen en wedstrijden. Tegelijkertijd wordt er dan EUR 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Daarnaast zullen wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Wanneer ouders van jeugdleden gebruik willen maken van Jeugdfonds Sport & Recreatie dienen zij zelf een aanvraag in te dienen via een intermediair. Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://jeugdfondssportencultuur.nl/ . Totdat een beschikking is ontvangen, blijven ouders verantwoordelijk voor het volledige contributiebedrag.

Laat het niet zover komen en onderneem nu direct actie! Voor de duidelijkheid, dit geldt niet voor facturen die 27 september jl. zijn verzonden.

Wenst u meer informatie? Ons contributiereglement kunt u vinden op https://www.svommoord.nl/ledenadministratie/ .

Namens het bestuur SV Ommoord,

Erwin Rijsdijk (penningmeester)

Terug naar het overzicht