Doelstelling S.V. Ommoord 2019-2021

19 Dec 2018

Doelstellingen S.V. Ommoord

Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering zijn de hoofddoelstellingen voor de komende drie jaar gepresenteerd. Dit betreffen de navolgende doelstellingen:

  • -Ontwikkelen van een toekomst bestendig vrijwilligersbeleid
  • -Opzetten onderhoudsplan gebouwen en terrein (inclusief eventuele verbouwingen)
  • -Digitalisering en communicatie

Voor deze drie doelstellingen worden aparte projectgroepen opgericht, welke, elk onder leiding van een bestuurslid, deze doelstellingen gaan onderzoeken en uitwerken. Op basis van de uitkomst wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt tevens een tijdslijn verbonden voor het (pragmatisch) implementeren van verbeteringen. Wilt u meer informatie en/of wilt u zitting nemen in een van deze projectgroepen? Dan verzoeken wij u dit aan te geven via email ( secretaris@svommoord.nl ) .

Team Algemeen

Terug naar het overzicht