Einde seizoen 2020-2021

24 May 2021

Het seizoen en daarmee ook ons 100-jarige jubileumjaar is helaas niet geworden wat we er vooraf van hadden verwacht. Door alle Corona maatregelen zijn onze kleedkamers en kantine al 8 maanden gesloten. Gelukkig gloort er licht aan het einde van de spreekwoordelijke tunnel. Diverse versoepelingen worden inmiddels doorgevoerd en de verwachting is dat het volgende seizoen weer een normaal seizoen wordt. Graag willen wij u over de navolgende onderwerpen nader informeren:

  • Financiële positie vereniging
  • Activiteiten gedurende de Coronaperiode
  • Ledenadministratie
  • Contributie      

Financiële positie vereniging Net als alle andere (sport-)verenigingen heeft S.V. Ommoord te maken met een grote financiële strop. Dit komt door het mislopen van kantine inkomsten op wedstrijd- en toernooidagen en na trainingen. Vaste kosten zoals huur, verzekeringen, energie- en bewakingskosten etc. gingen echter wel gewoon door. Gelukkig heeft ook onze vereniging aanspraak kunnen maken op regelingen van de overheid die de financiële pijn (gedeeltelijk) konden verzachten. Daarnaast had onze vereniging een buffer opgebouwd, waardoor we in staat zijn dit verlies op te vangen.

Activiteiten gedurende de Corona periode Alhoewel we als gevolg van alle maatregelen nauwelijks beker- en competitiewedstrijden hebben kunnen spelen, zijn we er gelukkig toch in geslaagd om zoveel mogelijk een alternatief programma aan iedereen aan te bieden. Uiteraard rekening houdend met de geldende maatregelen is er, zowel bij de jeugd als bij de senioren, zoveel mogelijk doorgetraind, zijn er interne oefenwedstrijden gespeeld en zijn er (mix) toernooitjes gehouden. Complimenten aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Het was niet altijd even makkelijk, maar wij denken dat onze trainers en andere vrijwilligers een fantastische prestatie hebben geleverd om zoveel mogelijk leden gemotiveerd te houden en het sporten te blijven faciliteren. Mooi om te zien dat er wordt gekeken naar wat wél kan in plaats van wat er niet kan. Daarnaast is er opnieuw veel geïnvesteerd in verbouwingen, nieuw meubilair en (groot-) onderhoud. Samen met de inspanningen om ons complex een upgrade te geven, denken wij dat we erin geslaagd zijn dadelijk op een mooier en beter SV Ommoord complex te trainen en te spelen.

Ledenadministratie Mocht u/je, ondanks dit alles, toch onze vereniging willen verlaten dan betreuren wij dit uiteraard en geven we hierbij voor alle duidelijkheid de spelregels aan:

  • Voor leden die zich willen laten overschrijven naar een andere vereniging geldt dat dit uiterlijk voor 15 juni a.s. moet zijn afgerond;
  • In verband met het Corona virus verplaatsen we de uiterste uitschrijfdatum van 15 juni naar 15 augustus. Het lidmaatschap loopt in het seizoen 2021 -2022 wel vanaf 1 juli t/m 30 juni 2022.
  • Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren via een e-mail naar ladm@svommoord.nl of door middel van een aangetekende brief (S.V. Ommoord, Postbus 85117, 3009 MC Rotterdam).

Alle overige soorten van berichtgeving (zoals b.v. een mondelinge opzegging of een whatsapp bericht via een trainer/leider) worden niet erkend en worden dus ook niet in behandeling genomen.   In alle overige gevallen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Voor de het volledige contributiereglement verwijzen wij u graag naar https://www.svommoord.nl/ledenadministratie/.

Contributie We hebben besloten om de contributie voor het seizoen 2021-2022 gelijk te houden aan het huidige seizoen. De jaarlijkse prijsindex-verhoging zullen we deze keer niet doorvoeren. Het komende seizoen zullen we onze leden op een andere wijze belonen voor hun loyaliteit aan onze vereniging. Hoe? Dat houden we nog even geheim….😊! Wij hadden tevens gehoopt met het organiseren van een groot 100-jarig jubileumfeest in juni, de wrange smaak van het afgelopen seizoen weg te kunnen spoelen. Helaas hebben we dat een jaar moeten uitstellen. Tot slot Ook deze zomer zullen we zoveel mogelijk blijven doortrainen, waardoor we goed voorbereid aan de start van de competitie kunnen beginnen. Verder gaan wij door met ons streven om ons continue te verbeteren op zowel voetbal- als organisatorisch gebied.

Nogmaals veel dank aan al onze vrijwilligers, u voor uw loyaliteit en wij wensen u een mooie en zonnige zomer. 

Namens het bestuur, 


Erwin Rijsdijk penningmeester

 

 

 

 

 

Terug naar het overzicht