In memoriam: Jan van den Bosch

21 Apr 2021

Op 20 april is ons erelid Jan van den Bosch op 83-jarige leeftijd overleden. Jan heeft zich gedurende vele jaren in allerlei functies ingezet voor het amateurvoetbal in Rotterdam en omgeving. Als voetballer is hij begonnen bij NRC, al gauw bleek dat hij meer tot zijn recht kwam als scheidsrechter. Dat heeft hij vele jaren gedaan Ook was hij in allerlei (bestuurs)functies actief binnen NRC, daarna in NRC Ommoord en tenslotte bij SV Ommoord. Jan was een groot voorstander van samenwerking en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de laatste twee fusies van onze vereniging. Zo attendeerde hij het toenmalig bestuur op de mogelijk om als NRC Ommoord te fuseren met NDC 86, uit deze fusie is onze huidige vereniging SV Ommoord ontstaan.

Naast alle bestuurlijke functies die Jan van den Bosch in de loop der jaren vervuld heeft, waaronder een aantal jaren als voorzitter, is Jan ook de grootste sponsor geweest die onze vereniging ooit gehad heeft. Eerst is hij jarenlang actief geweest binnen de toenmalige lotto totocommissie. Toen deze inkomstenbron stopte heeft hij gedurende een groot aantal jaren, vaak in zijn uppie door het ophalen van oude kranten, batterijen, oud frituurvet, oude kleding en de verkoop van loten voor de grote clubactie zeer veel geld voor de vereniging verdiend. We praten dan niet over een paar duizend Euro’s maar over tienduizenden Euro’s. Zijn laatste bijdrage was een groot bedrag voor het kunnen realiseren van het SV Ommoord jubileum magazine dat in het kader van het 100-jarig bestaan gaat verschijnen. Op de jaarlijkse ledenvergadering deed hij daar altijd verslag van. Activiteiten waarmee hij geld binnenbracht.  Daar werd niet altijd door iedereen goed op gereageerd. Jan voelde zich dan niet serieus genomen. Dat deed Jan en de mensen die wisten wat hij voor de club betekende soms pijn. Daarnaast was hij bekend als organisator van diverse bingo- en Klaverjasavonden.

Naast de grote betekenis die Jan van den Bosch voor SV Ommoord en de genoemde voorgangers van onze club heeft gehad is Jan ook vele jaren actie geweest voor de KNVB. Eerst als scheidsrechter en later als rapporteur, het keuren van de velden, ook die van SV Ommoord, en als regioafgevaardigde. Voor al dit werk kreeg hij van de KNVB de gouden speld.

Naast supporter van SV Ommoord is Jan zijn hele leven supporter van Sparta geweest. Elk jaar had hij een seizoenkaart en bezocht hij alle thuiswedstrijden. Ook was Jan liefhebber van honkbal, daar ging hij zomers vaak naar toe.

De laatste 2 jaar ging de gezondheid van Jan achteruit, Door zijn toenemende dementie ging hij steeds verder achteruit. Voor zijn vrouw Martha was het een zware last om hem thuis te verzorgen. Op de duur ging dit niet meer. Begin dit jaar is Jan daarom opgenomen in het verpleeghuis de Hofstee, dicht bij zijn voetbalcluppie. In het begin maakte ik samen met hem nog plannen om “straks”, als het coronavirus bedwongen zou zijn, samen SV Ommoord te bezoeken. Dan verscheen er een mooie glimlach op zijn gezicht. Helaas is dat er niet meer van gekomen. Vorige week is Jan gevallen en heeft daarbij een bloeding in zijn hersens bij opgelopen. In overleg met de artsen in de Hofstee is besloten om Jan niet meer in het ziekenhuis op te laten nemen en te opereren. Na een kort ziekbed van slecht enkele dagen is hij overleden. Een lang ziekbed is hem gelukkig bespaard gebleven.

We moeten Jan dankbaar zijn voor alles wat hij gedurende meer dan vijftig jaar voor SV Ommoord en haar voorgangers heeft betekend. Martha, zijn vrouw wensen we veel sterkte bij het verwerken van dit voor haar, maar ook voor de vereniging, grote verlies.   

De crematie is komende maandagmorgen 26 april 2021 om 10:15 uur in het crematorium Schollevaar. Adres: Burgemeester Schalijlaan 2 te Capelle aan den IJssel.

Bestuur S.V. Ommoord, Jan Tielen

Terug naar het overzicht