Update Coronavirus 18 oktober 2020

18 Oct 2020

Update Coronavirus – 18 oktober 2020

Graag willen wij u over de navolgende onderwerpen nader informeren:

  • Nieuwe maatregelen
  • Financiële positie vereniging
  • Contributie
  • Tot slot

Nieuwe maatregelen

Dinsdagavond 13 oktober heeft de regering nieuwe aanvullende maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het Corona virus een halt toe te roepen. Sinds 29 september waren de kantine en de kleedkamers al gesloten en waren toeschouwers niet meer welkom. Nieuw is dat voor een periode van 4 weken geen competitiewedstrijden mogen worden gespeeld. Dit geldt voor al onze teams zowel op het veld als in de zaal. De jeugd kan zoals gebruikelijk blijven trainen en door SV Ommoord wordt, vanaf komende week, voor senioren een apart trainingsprogramma aangeboden. Dit heeft naast consequenties voor u persoonlijk en uw gezin, uiteraard ook zijn weerslag op onze vereniging. Financiële positie vereniging Net als alle andere (sport-)verenigingen heeft S.V. Ommoord, wederom, te maken met een financiële tegenslag. Dit komt door het mislopen van kantine inkomsten op wedstrijddagen en na trainingen. Vaste kosten zoals huur, verzekeringen, energie- en bewakingskosten etc. gaan echter wel gewoon door. Het is nog onduidelijk of verenigingen aanspraak kunnen maken op enige compensatie, zoals dat tijdens de eerste Lock down periode het geval was.

Contributie Sommige leden hebben bij ons de vraag gesteld of er sprake kan zijn van restitutie van een deel van de contributie of opschorten van de betalingsverplichting, nu er tijdelijk niet meer in competitieverband kan worden gevoetbald. Anders dan bijvoorbeeld bij een sportschool, koop je geen diensten in bij onze voetbalvereniging. Een lid betaalt contributie voor het lidmaatschap van de vereniging voor een geheel jaar (seizoen). Het lid kan daarvoor het gehele seizoen trainen en wedstrijden spelen. Als dat om welke reden dan ook (tijdelijk) niet meer kan (vanuit de persoonlijke omstandigheden van een speler of vanuit overmacht vanuit de vereniging) zal nooit restitutie worden gegeven.

Daarnaast nog het volgende: - wij verwachten dat de wedstrijden in de tweede helft van het seizoen zullen worden ingehaald; - veel vrijwilligers verrichten extra werk om alles in goede banen te leiden en er voor zorg te dragen dat iedereen, binnen de wettelijke mogelijkheden, toch veilig kan sporten; - storneringen kosten u extra geld en onze vrijwilligers van de ledenadministratie extra werk; - De afgelopen periode heeft SV Ommoord weer veel geïnvesteerd in het complex en in materialen. Dit moet uiteraard allemaal betaald worden en daarnaast hebben wij de contributie hard nodig om onze vaste lasten te betalen. Zeker nu de kantine inkomsten wegvallen. - steun uw en onze vereniging en voldoe svp tijdig aan uw betalingsverplichtingen

Contributie nog niet betaald? Zoals aangekondigd via de website en via de team apps zijn er tot op heden nog leden die hun contributie (facturatiedatum 18 augustus en 1 september) in het geheel niet betaald hebben én nog geen machtiging hebben afgegeven voor termijnbetalingen. Deze leden (wie de schoen past..) hebben tot uiterlijk vrijdag 23 oktober de tijd om dit alsnog te regelen. Doen ze dit niet dan zullen ze worden geschorst voor trainingen en wedstrijden. Ook wordt EUR 15 extra in rekening gebracht voor de nodige administratiekosten en zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau. Bespaar uzelf, uw team en ons een hoop ellende. Laat het niet zover komen en kom in actie!

Tot slot De Corona maatregelen bezorgen onze vrijwilligers veel extra werk. We zijn daarom trots dat we toch in staat zijn iedereen zoveel als mogelijk veilig te laten sporten. Daarnaast biedt deze periode ook weer kansen. Nu er niet in het weekend gevoetbald wordt, hebben we extra tijd om bijvoorbeeld nieuwe plannen te maken, oude projecten af te ronden of extra onderhoud te plegen. Uiteraard alleen wanneer dit op een veilige manier mogelijk is. Blijf gezond en houdt 1,5 meter afstand

Namens bestuur SV Ommoord,

Erwin Rijsdijk penningmeester

Terug naar het overzicht