Voorlopige teamindelingen 2019/2020

22 May 2019

Beste ouders/verzorgers,

De komende dagen zullen wij alle voorlopige indelingen voor aankomend seizoen bekend maken via onze website.

Zoals inmiddels gebruikelijk is e.e.a. gedaan in samenspraak met alle trainers en coordinatoren.

Mocht u kind onverhoopt niet ergens vermeld zijn of heeft u onoverkomenlijke bezwaren, stuurt u dan een email naar voorzj@svommoord.nl.

Met vriendelijke groet,

het jeugdbestuur

Terug naar het overzicht